Ne nedir kimdir neyin nesidir

Hayvanlar

AĞAÇKAKAN « Hayvanlar

Kuşların Pici takımına bağlı bir kuş familyası, 350 ye yakın cinsi vardır. Vücutları uzunca, piramit şeklinde bulunan gagaları düz ve kuvvetlidir. Dilleri uzun ve incedir, ağızlarından dışarıya çıkabilir. Kısa ve kuvvetli olan ayakları ile ağaç gövdelerine, tutunurlar ve ağaç gövdelerindeki kurtları yemekle beslenirler. Gövdesi siyah kül rengi, sari, yeşil tüylerle kaplıdır. Başında kırmızı, beyaz benekler bulunur. Ağaçkakanların,, ağaçları oymak, meyveleri yemek gibi zararları varsa da, kabuk altlarındaki böcekleri ve kurtları yemek suretiyle ağaçları ölüm. den kurtardıkları için faydaları da... Devamı »»»

AĞUSTOS BÖCEĞİ « Hayvanlar

Yarım ayaklılardan, özellikle Akdeniz iklim bölgesinde bulunan dağlık ve zeytinlikler içinde yaşayan bir böcek. Boyu 5 santimetreyi bulur. Erkeklerinin birinci karın halkalarının her iki tarafında birer ses organları vardır. Erkek ağustos böceği, özellikle öğle sıcaklarında bacaklarım bu organa sürterek öter. Ağustos böceğinin, çeşitli böcek ve hayvanlarla ilgili olarak uydurulmuş pek çok masalı, dünya çocuk edebiyatının ürünleri arasında yer almıştır. ... Devamı »»»

AHTAPOT « Hayvanlar

Yumuşakçaların kafadan bacaklılar sınıfından, denizlerde yaşayan bir hayvan. Boyu yarım metreyi bulan ahtapotlar da vardır, irilerinin kolları, çoklukla iki metreye kadar uzanabilir. Ahtapotların vücudu, boş bir çuvala benzer. Ağız, üst bölümde bulunur. Burada, uzunlukları değişebilen ve emici vantuzları olan sekiz tane kolu vardır. Gözleri kuvvetli olduğu için, denizin kuytu yerlerinde avını bekler ve kollan ile yakalar. Tükürük bezlerinden saldığı zehirli salgı ile avını öldürür, sonra da yer. Güney kıyılanınızda ve Akdeniz'de çok bulunur. Eti, bazı ülkelerde yenir. ... Devamı »»»

AKBABA « Hayvanlar

Yırtıcı kuşların akbabalar familyasına bağlı bir cinsi. Vücutları oldukça büyüktür. Kuvvetli, düz ve ucu çengelli gagalan vardır. Baş ve boyunları çıplak denecek kadar seyrek tüylerle kaplıdır. Kanatları uzun, geniş ve uçları yuvarlaktır. Ayakları kuvvetli, parmakları uzundur. Korkak hayvanlar olduklarından çok defa toplu olarak bulunurlar ve ağır uçarlar. Görme kabiliyetleri fazla olduğu için çok uzaktan yiyeceklerini görürler ve leşlerle, şehir kenarındaki besin artıkları ile geçinirler, Erişilmez kayalarda ya da yüksek ağaçlar da yuva yaparlar. Yavruları yumurtadan çıktıktan bir ay sonra se... Devamı »»»

AKBALIK « Hayvanlar

Sazan familyasından bir tatlı su balığı. Sırtı yeşilimsi, yanlan gümüşi, karni beyazdır. Kışın derin sularda yaşar. Baharda kıyılara yaklaşarak, otluk yerlere yumurtalarını bırakır. Çok kılçıklı olduğundan fazla makbul bir balık değildir. ... Devamı »»»

AKREP « Hayvanlar

Örümcekgiller alt sınıfının bir takımı. Baş ve göğüs birleşik bir durumdadır. Karınları yedi geniş ve altı dar halkadan meydana gelmiştir. Kuyruğu meydana getiren bu halkalarının son halkasındaki Akrep'in zehir bezleri ve eğrilmiş bir iğnesi bulunur. Genel olarak sıcak bölgelerde bulunurlar. Gündüzleri taşlar altında, duvar oyuklarında gezinirler ve geceleri meydana çıkarlar. Bazı türlerinin zehirleri tehlikeli olmamakla beraber Afrika ve Asya'da bulunan bazı türlerinin zehirleri insanları öldürecek kadar kuvvetlidir. Memleketimizin bilhassa güney ve güney doğu taraflarında bulunan Akreplerin... Devamı »»»

ALABALIK « Hayvanlar

Soğuk ve berrak tatlı sularda yaşayan bir balık. Üzeri yaldızlı gibi renk renk ve süslüdür. Eti, genel olarak beyaz ve bu gibi sularda yaşayan balıkların etlerinin en lezzetlisi olanıdır. Alabalığın yaşadığı su ne kadar berrak ve soğuk olursa, eti o kadar lezzetli olur. Boyları 25 - 35 santim, ağırlıkları yarım kilo kadardır. ... Devamı »»»

ANGIT « Hayvanlar

Ördekler familyasından, görünüş bakımından ördeğe benzeyen bir kuş. Özelikle Akdeniz iklimi etkisi altında kalan bölgelerde yaşar. Göçücü kuşlardandır. Kışı, çoklukla Hindistan, Mısır, Güney Çin ve Arabistan'da geçirir. Karın tarafı pas kırmızısı, kanatlarının başlangıcı beyaz, kuyrukları yeşilimtırak siyahtır. Boyları 30-35 santimetre uzunluğundadır. Su bitkilerini, midyeleri, kurtçukları yiyerek geçinir. ... Devamı »»»

ANKA KUŞU « Hayvanlar

Adı olup, kendi olmayan bir efsane kuşu. “Zümrütüanka” adı da verilir. İnançlara göre Musa Peygamber zamanında yaratılmış, onun ölümünden sonra Hicaz'da yasamağa başlamıştır. Zamanla küçük çocuklan kapıp kaçmaya başladığı için, Peygamber Muhammed'in bir duası ile soyu kesilmiştir. Söylentilere dayanan bu inançlara göre, Anka kuşu, otuz kuşun renginde, otuz kuşun büyüklüğündeydi. Bütün kuşların şahı durumunda idi ve Kaf dağında yaşardı. ... Devamı »»»

ANKARA KEÇİSİ « Hayvanlar

Uzun, ince, kıvrımlı ve ipek gibi parlak tüylü bir keçi ırkı. Eski çağlarda steplerde yaşamış bir yabanî keçiden meydana gelmiştir.Yalnız tiftiği için yetiştirilen ve Ankara bölgesinin çok uygun iklim ve tabiat şartlan içinde birçok değişmelerden sonra bugünkü ırklarını kazanan bu keçiler, 1838 yılına kadar yalnız Ankara bölgesinde yetiştirilirdi. Bu tarihten sonra İngilizler tarafından Güney Afrika'daki Kap sömürgesinde, Türkiye’den damızlık götürülmek suretiyle yetiştirilmeye başlanmış; daha sonra Amerika ve Avustralya'da da yetiştirilmiştir. ... Devamı »»»

ANKARA KEDİSİ « Hayvanlar

Ev kedisinden değişim sonucu meydana gelmiştir ve kedilerin en güzelidir. Uzun ve yumuşak tüylerinin rengi beyaz, sarı ya da kurşunidir. Gözleri sarı, mavi veya kırmızımtraktır. Bir gözü mavi, bir gözü sarı olanları da vardır. ... Devamı »»»

ANOFEL « Hayvanlar

Sıtmayı insandan insana taşıyan sivrisinek cinsi. Yurdumuzun birçok yerlerinde bulunan bu sivrisineğin adi sivrisineklerden (culex) farkları vardır. En büyük özelliği başlarında bulunan sokucu organlarındadır. Bu iki cins arasında önemli iki fark daha vardır. Adi sivrisinekler kondukları yüzeylere paralel dururlar. Buna karşı anofeller kondukları yüzeyle aşağı yukarı 45 derecelik bir açı yaparlar. Anofelin kurtçukları suyun yüzeyine paralel ve yakındır. ... Devamı »»»

ARI « Hayvanlar

Zarkanadlılardan, bal ve balmumu yapan, iğnesiyle sokan böcek. Öbür arılardan ayırmak için buna balansı da denmektedir. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Başın ön kısmında koklama ve dokunma organlarım taşıyan duyargaları vardır. Başın iki yanında birer petek gözü ve tepesinde üç nokta gözü vardır. Göğüs halkalarına bağlı üç çift bacaktan öndekilerde duyargaları temizleyen arka bacağın ayaklarında çiçek tozu toplamağa yarayan tertibat vardır. İkinci ve üçüncü göğüs halkalarından birer çift kanat çıkar. Ana arı ile işçi arıların son karın halkalarında birer zehir... Devamı »»»

ARI KOVANLARI « Hayvanlar

Toplu halde yaşayan arıları beslemek için çeşitli malzemelerden insanlar tarafından yapılmış barınaklar. Eskiden insanlar, arıların yaptıkları balları rast. gele ve mevsimsiz olarak alırlardı. Sonraları arıcılık gelişmiş ve arılar, insanlar tarafından özel yerlerde yetiştirilmiş ve arılardan geniş ölçüde faydalanmak imkânı elde edilmiştir. Arı kovanlarının arıcının, arıları istediği şekilde idare etmek, oğul verdirmek ya da verdirmemek, ana arı yetiştirmek, arıların besin durumunu gözden geçirmek, yaşlı ana arıyı değiştirmek, düşman ve hastalıkları ile savaşmak ve bunlara çare bulmak imkânını... Devamı »»»

ARI KUŞU « Hayvanlar

Gugukgillerin arıkuşu familyasından bir kuş yeşilimtırak mavi renkli, 25 santimetre uzunluğunda bir kuştur. Seyrek ağaçlı yerlerde yaşarlar ve böcek yiyerek geçinirler. Göçücü kuşlardandır. Kuzeybatı Afrika, Balkan yarımadası, Akdeniz ülkeleri ve Türkiye'de yaşarlar. ... Devamı »»»

ASLAN « Hayvanlar

Kedi cinsinden yırtıcı dört ayaklıların en kuvvetlisi. Daha çok Afrika'da ve Asya'da yaşar. Vücudu kısa, parlak ve yatık tüylerle örtülüdür. Gövdesi kısa ve içeri doğru çekiktir. Erkek aslanın boyun ve omuzlarında hayvana heybetli bir görünüş veren koyu renkli yele vardır. Yüzü geniş, gözleri nispeten küçüktür. Kuyruğunun ucu püsküllüdür. Çalımlı tavrı, vakarlı yürüyüşü ve çok kuvvetli vücudu aslana "hayvanlar kralı" denmesine sebep olmuştur. Çöl ve bozkırlarda çalılık ve ağaçlık yerleri tercih eder. Kükremesi birkaç kilometreden işitilir. Geceleri dolaşır. Çoklukla geviş getiren, hayvanları, ... Devamı »»»

AT « Hayvanlar

Atgillere bağlı, omurgalı, memeli ve tek tırnaklı bir hayvan. İnsanın ilk ter biye ettiği, beslediği hayvanlardan bir olan at, bir çok işlerde kullanılır. Evcil atlar büyük vücutlu ve gösterişlidir. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay adı verilir. Atın kuvvetli bacakları, biçimli bir boynu vardır. Başı uzuncadır. Kulaklarını her tarafa oynanabilir. Gözleri geniş ve parlaktır. Kuyruğu bir demet sorguç halindedir. Vücudu kısa ve yumuşak kıllarla kaplıdır. Rengine göre değişik ad alır. Beyazına kır, sarısına doru. kahverenklisine kızıl, siyahına yağız denir. Yiyeceği ot, saman arpa ve... Devamı »»»

ATMACA « Hayvanlar

Doğan cinsinden ava alışabilir yırtıcı küçük bir kuş. Oldukça kısa gagalarının kökü geniş, ucu sivri ve aşağı doğru kıvrıktır. Kanatları kuyruğunun ortasına kadar uzanır. Ormanlık ve dağlık yerlerde yaşar. Küçük kuşlar, fare, kurbağa ve böceklerle geçinir. Kendilerin den büyük kuşlardan korkmayan cesur hayvanlardandır. Atmacalar, eskiden avcılıkta çok kullanılmıştır. ... Devamı »»»

AYI « Hayvanlar

Ayıgiller familyasının bir cinsi. Memeli ve etçil olan hayvanlardandır. Bir çok türleri vardır. En sıcak ve en soğuk bölgelerde yaşarlar. Ayılar, ağır, tabanları büyük hayvanlardır. Kulakları kısa, gözleri oldukça küçük burunları kısadır. Hemen bütün türleri geceleri meydana çıkar ve avlarım avlarlar. Gündüzleri inlerinde gizlenerek geçirirler. Türkiye'nin de dağlık ve ormanlık bölgelerinde yaşarlar. Bunlar boz ayılardır. ... Devamı »»»

BAHRİ « Hayvanlar

Dalgıç kuşları takımının yumurta piçleri familyasından bir kuş. “Elmabaş” ve “repelidalgıç” adları da verilir. Bu kuşların vücutlarının üst kısmı koyu kahverengi, alt tarafları parlak beyazdır. Erkeklerinde başının üstünde ve boyun kenarında bulunan tepelik ve yakalık dişilerde pek gelişmemiştir. Çoklukla sazlı göl kıyılarında yaşarlar. Kışlan deniz kıyılarında da görülürler. Su böcekleri ve balıkları yiyerek geçinirler. ... Devamı »»»

BALIKLAR « Hayvanlar

Omurgalı hayvanlardan su içinde yaşayan solungaçla soluyan yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Bu ad altında toplanan yaratıklar birçok biçimlere ve çeşitlere ayrılır. Kimi denizlerde tuzlu sularda kimi göl deve ırmak gibi tatlı sularda yaşarlar. Bir kısmının omurgası kemikten çok kıkırdağa benzer. Derileri pullu pulsuz olabilir. Bazıları su içinde solungaçları ile solunum yaparlar. Bazıları da su dışında ciğerle solurlar. İçlerinde uçanları da vardır. Bu ayrıntılarına rağmen, balıkların genel bir yapıları vardır. Balıkların dış görünüşleri, çoklukla yandan basık, mekik şeklindeki. Vücu... Devamı »»»

BALİNALAR « Hayvanlar

Balinagillerden, denizlerde yaşayan hayvanların en irisi. Uzunlukları 25 metreyi, ağırlıkları 15 tonu geçebilir. Şekilleri ve iskeletleri balıklara benzer.İri ve kaba vücutlarında,balıklardaki gibi boyun bulunmaz; iri bir baştan sonra yuvarlak olan gövde devam eder. Gövde kuyruğa doğru incelerek yatay bir kuyruk meydana getirir. Dış kulakları yoktur. Gözleri yanlardadır. İri vücutlarına rağmen beyinleri küçüktür. Burun delikleri başın üst kısmında bulunur. Bu sebeple ciğerlerindeki havayı basınçla boşaltırken, soğuk yerlerde, yaşadıklarından,havaya doğru yoğunlaşan buhar sebebi ... Devamı »»»

BAYKUŞLAR « Hayvanlar

Kuşların “gece yırtıcı kuşları” adı verilen bir takımı. Vücutları kısa ve basık, kuyrukları kısadır. Gagaları çengel şeklinde aşağıya kıvrılmıştır. Tüylerin göz çevresinde çeleng gibi sıralanmasından meydana gelmiş bir “peçe” bulunur. Gözleri iri ve ön tarafa dönüktür. Gündüzleri iyi görmezler, fakat geceleri en ufak bir hayvanı bile iyi seçebilirler. Renkleri çoklukla yaşadıkları çevreye uygundur. Kayalıklarda, ormanlarda, çöllerde, evlerin çatılarında ve insanların oturdukları yerlerde yaşarlar. Geceleri acı acı öttükleri için insanlara uğursuzluk getirdiğine inananlar yardır. Fare gibi... Devamı »»»

BILDIRCIN « Hayvanlar

Tavukgiller familyasına bağlı bir kuş. Çoklukla Orta Asya, Avrupa, Afrika ve Madagaskar'da yaşar. Boyu 18.20 santimetredir. Sırt tarafı kahverengi olup enine ve boyuna çizgilidir. Başı sırtından biraz daha koyudur. Karnı sarım, sı beyaz, kanat tüylerinde koyu kahverengi zemin üzerinde kirli sarı lekeler vardır. Kuyruğu kısa ayakları kırmızıdır. Göçücü kuşlardan olan bıldırcınlar, soğuk mevsimlerden sıcak mevsimlerin bulunduğu yerlere göç ederler. Böcek ve tanelerle beslenirler. Eti makbul olduğundan bol miktarda avlanılır. ... Devamı »»»

BİRHÜCRELİ HAYVANLAR « Hayvanlar

Vücutları bir hücreden ibaret hayvanlara verilen ad (protozoa). Birhücreliler, hayvanlar âleminin geniş bir bölümünü meydana getirirler. Vücutları bir hücreden ibaret olan bu hayvanlarda Solunum, beslenme boşaltım, duygu, hareket ve üreme gibi bütün hayatsal olaylar, bu tek hücre içinde geçer. Geneli olarak denizlerde, tatlı sularda, öbür canlıların vücutlarında yaşarlar ve mikroskopla görülebilirler. Vücudu meydana getiren hücre, her canlı hayvan hücresi gibi protoplâzma, zar ve çekirdekten ibarettir, protoplâzma içinde kofullar, madensel tuzlar, yağlar bulunur. Protoplâzma zarı ile hücre iç... Devamı »»»

BİTLER « Hayvanlar

Böcekler sınıfına bağlı kanatsız, küçük hayvanlar. Çeşitli bitkilerin yapraklarında filizlerinde, dallarında, gövdelerinde, bazen köklerinde yaşayarak öz suyu ile geçinenleri olduğu gibi,memeli hayvanların derisinde parazit olarak (asalak) yaşayan ve kan emenleri vardır. Bit denince, asıl bunlar hatırlanır. Memeli hayvan asalakları olan bitlerin, koyunlarla insanların dışında ,her memelide belli bir türü yaşar. Koyunlarda bir cinsin iki ayrı türü, insanlarda ise iki ayrı cinsi bulunabilir. Bitlerin gelişmeleri doğrudan doğruyadır. Yani, yumurtadan çıkan yavrular, tamamıyla ergin bite benze... Devamı »»»

BİZON « Hayvanlar

Memelilerden bir hayvan. Başları oldukça büyük ve geniş, boynuzları kısa ve kıvrık, alınları çıkıntılı ve geniştir. Derisi sık kıllarla kaplıdır. Biri Avrupa'da, öbürü Kuzey Amerika'da yaşayan iki türü vardır. Yabani olarak yaşayan bizonların gerek Avrupa'da gerekse Amerika'daki nesilleri hemen hemen tükenmiştir. Bunlar bugün nesli tamamen tükenmesin diye özel parklarda yetiştirilip korunmaktadır. ... Devamı »»»

BOA YILANLARI « Hayvanlar

Büyük ve parlak renkli yılanlara yerilen ad. Zehirli olmamalarına rağmen avlarını vücutları ile sıkıp öldürürler. Elli kadar türü vardır. Boyları 90 santimetre ile 10 metre arasında değişir. Meksika'da Güney Amerika'da, Kuzey ve Doğu Afrika ile Güney ve Orta Asya’nın kumlu bölgelerinde yaşarlar. ... Devamı »»»

BOĞA « Hayvanlar

Damızlık erkek sığır. Memeli hayvanlardan boynuzlular familyasına bağlı hayvanların bir cinsidir. Boğanın dişisine inek adı verilir. Hareketli ve oldukça tehlikeli bir hayvandır. Damızlık olacak kullanılır. Tedavi edilerek ve bazı aşılar yapılarak ehlileştirilebilir ve tarlalarda öküz olarak kullanılabilir. İspanya ve bazı Güney Amerika memleketlerinde boğa güreşleri yapılmaktadır . ... Devamı »»»

BOYNUZ « Hayvanlar

Boş boynuzlar familyasına bağlı hayvanların (sığır, koyun, keçi, antilop gibi) alın kemiklerindeki bir çift kemik çıkıntıyı kaplayan kılıflara verilen ad. Boynuzların şekilleri ve büyüklükleri familyanın türlerine göre değişir. Çatallı, çatalsız, düz, bükük, sarmal şekillerde olabilir. Boynuzlar, alın kemiğini örten deri hücrelerinin keratinleşmesiyle meydana gelirler. ... Devamı »»»

BÖCEKLER « Hayvanlar

Hava ile soluyan eklembacaklılar (Arthropoda) şubesinin bir sınıfı. 700 binden fazla türü bulunan böcekler dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Ya karada, havada ve suda serbest olarak, ya da insan ve hayvan vücutlarında asalak olarak yaşarlar. Çeşitli hayat şartlarına göre vücut yapıları gelişmeleri birçok farklar göstermesine rağmen vücut yapılarının ana bölümleri hepsinde aynıdır. Böceklerin vücûtları birçok bölmelerden (segment) yapılmıştır. Dış iskeletleri, içinde kitin bulunan sert bir maddedir. Deri hücrelerinin bir salgısı olan bu madde ile böcekler, hem destek, hem de vücutlarını ... Devamı »»»

BUKALEMUNLAR « Hayvanlar

Kertenkelelerden bir familya. Vucutları yanlardan basık, yükseklikleri genişliklerinden fazladır. Kuyruk, bir tutunma organı olarak vazife görür. Ağaçlarda yaşarlar ve kuyrukları ile dallara tutunarak istirahat ederler. Dilleri çok uzun ve yapışkandır. Böcekleri, dilini avı üzerine fırlatıp çekmekle yakalar. Bukalemunların en önemli özellikleri, renk değiştirme kabiliyetlerinin çok gelişmiş olmasıdır. Bulundukları yere göre devamlı olarak renk değiştirebilmeleri mümkündür. Bukalemunların pek çoğu Afrika’da, özellikle Madagaskar adasında yaşarlar. Kuzey Afrika'da ve İspanya'nın güney bölümle... Devamı »»»

BÜLBÜLLER « Hayvanlar

Ötücü kuşlar takımından ardıç kuşları familyasına bağlı bir cins. Bu cins, dünyanın en güzel öten kuşlarını içine alır. Gagaları ince ve zarif, kuyrukları yuvarlakça, bacakları uzunca, kanatları orta boydadır. Bazılarının renkleri oldukça alacalıdır. Yuvalarını çoklukla yere yakın kurarlar. 25 e yakın türü bulunmaktadır. Çok eskiden beri bilinen bu kuşlar cinsinin ötüşü armoni ve ses zenginliği bakımından eşsizdir. Bu sebeple, evlerde kafeslerde beslenir ve meraklıları için çok değerli olan ev hayvanlarındandır. Çeşitli milletlerin folklor ve edebiyatında yer eden bülbüller, Türk folklor ve ... Devamı »»»

CAMGÖZ BALIĞI « Hayvanlar

Köpek balığının bir cinsi. Sıcak denizlerde bulunur. Gözü açık yeşil cam gibi parladığından bu adla anılır. Uzunluğu iki metreyi bulur. Dişleri keskin olduğu için, ağları kolaylıkla parçalayabilir.Kara sularımızda da bulunmaktadır. ... Devamı »»»

CANAVAR « Hayvanlar

İnsana saldıran vahşi, korkunç ve tabiatüstü hayvan. Çoklukla masallarda geçen bir hayvandır. Fakat, Anadolunun bazı yerlerinde kurt, yaban domuzu, yılan gibi hayvanlara da "canavar" adı verilmiştir. ... Devamı »»»

CENNET KUŞLARI « Hayvanlar

Cennetkuşugillerin bir alt familyası. Yeni Gine ve Avustralya ormanlarında, ağaçlar üzerinde yaşarlar.Renkleri çok değişik ve çok güzeldir. ... Devamı »»»

CEYLAN « Hayvanlar

Çoklukla çöllerde yaşayan, güzel gözlü bir antilop çeşidi. Boyu 150 santimetre kadardır. Boynuzları yay biçimi, rengi çoklukla sarı kum rengindedir. Erkeklerin boynuzları, dişisinden daha kuvvetlidir. Göz pınarlarından üst dudağa inen siyah çizgiler, ceylânın gözlerini çok güzel olarak gösterir. Bu sebeple, gözlerinin güzelliğinden şiirlere konu olmuştur. Çok hızlı koşan, eti ve derisi için avlanan bir hayvandır.Ceylânın ana vatanı, Kuzey Afrika'dır. ... Devamı »»»

ÇAKAL « Hayvanlar

Etoburlardan, sürü halinde dolaşan kurttan küçük ve bozkırlarda yaşayan bir hayvan. Boyu 60 - 65 cm, yerden yüksekliği 45 - 50 cm. dir. Derisi, siyah benekli, esmer sarı renktedir. Kurnaz, fakat çok korkak bir hayvandır. Gündüzleri saklanarak geceleri dolaşır. Kümes hayvanları veya tarla fareleri ile geçinir. Bunlardan başka kokmuş etler ve leşler, başlıca besinidir. En çok Güney ve Batı Asya ile Afrika'da bulunur. ... Devamı »»»

ÇAKIRDOĞAN « Hayvanlar

Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi. Pençeleri iri ve keskin, tüyleri benekli kül rengindedir. Eskiden çoklukla kuş avcılığı için yetiştirilirdi. ... Devamı »»»

ÇALIKUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden küçük bir kuş. Kanatları kısa, gövdesi yuvarlaktır. Sırtı sarımtrak kırmızı renkte, kuyruğu kalkıktır. Çoklukla çalılık yerlerde bulunur. 9 santimetre uzunlukta, 50 - 60 gram ağırlığındadır. Genel olarak bulunduğu yerler: Azor ve Kanarya adaları, Avrupa, Anadolu ve Güney Sibirya'dır. İyi öter, böcekler, meyve kurtları küçük tohumlarla geçinir. ... Devamı »»»

ÇAVUŞKUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Güvercinden biraz küçük , gagası ince uzun , başı sorguçlu bir kuştur. Başındaki sorgucu süslü olduğundan, memleketimizin bazı yerlerinde “taraklı” adı ila bilinir. ... Devamı »»»

ÇAYIRKUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Göğsü ve boynu sarı, gövdesi gri tüylerle kaplıdır. Göçücü kuşlardandır. Bütün Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzey bölümlerinde yaşamaktadır. Uzunluğu 20 santimetre, ağırlığı 35 - 40 gramdır. Böcek, tohum ve tanelerle beslenir. Kendine özge bir uçuşu, ok gibi fırlayışı vardır. Erkeğinin sesi güzeldir. ... Devamı »»»

ÇAYLAK « Hayvanlar

Yırtıcı kuşlardan, uzun kanatlı, tavuk büyüklüğünde bir kuş. Kuyruğu uzun ve çatallı, gagası çengellidir. Ilıman iklim bölgelerinde (Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Asya'da Kuzey Afrika’da) ve memleketimizde yaşar. Fareler ve küçük kuşlarla geçinir. ... Devamı »»»

ÇEÇE SİNEĞİ « Hayvanlar

İnsana uyku hastalığını aşılayan bir sinek. Sinekten az büyüktür. Afrika'da bulunur, özellikle Orta Afrika'nın bataklık bölgelerinde görülür.Hayvanların kanlarını emmek için soktuklarında hortumlarıyla uyku hastalığını aşılarlar. Çeçe sineğinin soktuğu hayvan çok geçmeden ölür. ... Devamı »»»

ÇEKİRGE « Hayvanlar

Düzkanatlılardan bir böcek. Öbür böcekler gibi altı ayaklı üç halka gövdeli, iki çift kanatlıdır. Ön ayakları kısa orta ve arka ayakları daha uzundur. Bu sebeple arka bacaklarına dayanarak çok sıçrar. Arka kanatları yelpaze gibi uzunluğuna kıvrılmıştır ve zardandır. Ön kanatları ise örtü işini görür. Çekirgenin erkeği ön kanatların altını birbirine sürmek suretiyle keskin bir ses çıkarır. Bitki , böcek meyve ile geçinir. Çoklukça sürü halinde uçarak ekinlere büyük zararlar veren bir böcektir. ... Devamı »»»

ÇINGIRAKLI YILAN « Hayvanlar

Çok kuvvetli zehri olan tehlikeli bir yılan. Uzunluğu iki metreyi bulur. Kuyruğunun ucundaki sertleşmiş pulları birbirine sürttükçe çıngırağa benzeyen garip bir ses çıkarır. Vücudu, üzeri yer yer lekelerle kaplı kırmızımtrak esmer renktedir. Ağzından dört tane zehirli dişi vardır. Isırması insanı büyük acılar içinde kıvrandırır ve bir kaç saat içinde ölüm meydana gelir. Çoklukla Amerika'da bulunur. ... Devamı »»»

ÇIYAN « Hayvanlar

Çokayaklılardan zehirli bir böcek. 5 - 10 cm. büyüklüğünde olan çıyan çoklukla sıcak iklim bölgelerinde yaşar. ... Devamı »»»

ÇİROZ « Hayvanlar

Kurutulmuş uskumru balığı. Özellikle sürü halinde geçerken avlanan uskumrular, temizlendikten sonra kuyruklarından bir demet halinde bağlanırlar, deniz suyunda yıkanırlar ve kurutulmağa terk edilirler. Böylece “çiroz” denen uskumrunun kurutulmuşu, istenildiğinde yenebilecek duruma gelmiş olur. ... Devamı »»»

ÇOBANALDATAN « Hayvanlar

Göçücü kuşlardan, kırlangıçtan büyük bir kuş. Kuzey Afrika, Akdeniz ülkeleri, Sibirya'dan Altaylara kadar olan bölgelerde yaşar. Ağaç kabuğu renginde tüyleri vardır. Kurak ve kumlu yerlerde, özellikle çam ormanlarının kenarlarında yaşarlar. Alacatavuk adı ile de bilinir. İnsanın yanına yaklaştığı halde kolay yakalanmaz. ... Devamı »»»

ÇULLUK « Hayvanlar

Göçebe uzunbacaklılardan ,eti için avlanan uzun bacaklı bir kuş. Tüyleri esmer gri renktedir. Yuvasını otlar, bataklık kenarlarında sazlar ve kamışlar arasında yapar. Toprak içindeki böcekler, kurtlar, solucanlarla geçinir. ... Devamı »»»

DANA « Hayvanlar

Sütten kesilmiş (4-12 aylık) inek yavrusu. İneğin süt emen yavrusuna “buzağı”, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan dişilerine “dişi dana” erkeklerine “erkek dana” denir. ... Devamı »»»

DENİZANASI « Hayvanlar

Saydam bir deniz hayvanı.Yarım küreye benzer gövdesi ve bu gövdenin kenarlarında ve ortasında cinslerine göre değişen boylarda saydam kolları bulunur. Yiyeceklerini bu kollar aracı ile alıp ortadaki ağız boşluğuna götürenleri de vardır. ... Devamı »»»

DENİZATI « Hayvanlar

Bir deniz hayvanı. Başı at başını andırır. Vücudu dikenli kuyruğu yılana benzer şekildedir. Boyu 5-30 cm. arasında olabilir Küçük deniz hayvanlarını yiyerek geçinir. Çoklukla ılıman denizlerde yaşar. ... Devamı »»»

DERİSİDİKENLİLER « Hayvanlar

Hepsi de denizde yaşayan ve ışınsal simetrileri olan bir hayvanlar şubesi üzerinde kalsiyum karbonat’tan yapılma dikenli bir kabuk bulunduğu için bu adı almışlardır. Evrim derecesine göre, a) Deniz lâleleri, b) Yılan yıldızları, c) Denizyıldızları, d) Denizkestaneleri, f) Denizhıyarları olmak üzere beş sınıfa ayrılırlar . Deniz lâleleri ,derisidikenlilerin en geri sınıfıdır. Çoğu jeolojik devirlerde yaşamış hayvanlardır. Bugün yaşamakta olanlar, kalker bir sap üzerinde ve bir yere yapışık olarak bulunurlar. Yılan yıldızları, yuvarlak ve küçük bir vücut kısmı üzerinde, ışınsal olarak uzanmış ... Devamı »»»

DEVE « Hayvanlar

Memelilerin çift tırnaklılarından geviş getiren bir hayvan. Boynuzsuz ve iki ya da tek hörgüçlüdür. Tek hörgüçlü deve, bir çok ırklar halinde Afrika'da, Asya'da ve başka sıcak bölgelerde bulunur. Ortalama yüksekliği iki metre vücut uzunluğu üç metredir. Rengi açık kahverengi, koyu kahverengi arasında değişir. Tüyleri kısa, baş ve kulakları küçük, bacakları uzundur. Tam anlamı ile bir çöl hayvanıdır. Sıcak iklimlerde gelişmesi çok iyi olduğu halde ,soğuk iklimlerde iyi gelişemez. Tek hörgüçlü. deveye aynı zamanda “Afrika devesi” 'adı da verilir. İki hörgüçlü deve “Asya devesi” adı ile bilinir. ... Devamı »»»

DEVEKUŞU « Hayvanlar

Sıcak ülkelerde yaşayan bir hayvan. Gövdeleri çok kuvvetli, boyunları uzun, büyük ve bir bölümü tüysüzdür. Başı küçük, gözleri irice gagası düzdür. İri bacakları çıplak, yalnız omuz başları fırça şeklinde kıllarla örtülüdür. Yükseklikleri 2,5 metreyi geçer. Ağırlığı yaklaşık olarak 75 kilodur. Kanatları kısa olduğu için uçmazsa da çok hızlı koşar. ... Devamı »»»

DİNOZORLAR « Hayvanlar

Milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış dev büyüklüğünde hayvanlar.Dinozorlar kelimesi, eski Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Dinozorlar,şimdiye kadar yeryüzünde yaşamış en büyük hayvanlardır. Et yiyenleri olduğu gibi otla beslenenleri de vardır. İlkel dinozorlar, iki ayaklı idiler. Sonraları, bazı türlerinde dört ayak meydana gelmiştir. Türleri, değişik yapılar gösterir. Genel olarak, çok uzun ve büyük bir kuyrukları, çok büyük bir Vücutlar ve bunlara oranla, küçük bir başları vardı. Bazı türlerinde iki ön ayak küçük, arka ayaklar büyüktür. Boyları 60-70 metreye ulaşanları... Devamı »»»

DOĞAN « Hayvanlar

Yırtıcı kuşlar takımından bir kuş. Gagası kısa bir çengelli, pençeleri keskin ve kuvvetlidir. Tüylerinin rengi esmer, siyah ve beyaz arasında değişir. Boyları ortalama olarak 60 santimetre kanatlarının uzunluğu 120 santimetredir. Gözleri çok kuvvetli olduğundan yükseklerde uçarken bile avını görür. Fare, çekirge, yılan, köstebek gibi hayvanlarla geçinir. Akdoğan, ala doğan, çakırdoğan, sarı doğan türleri vardır. Ava alıştırılarak kuş ve küçük hayvan avlarında kullanılır. ... Devamı »»»

DOMUZ « Hayvanlar

Dört ayaklıların geviş getirmeyen çift parmaklıklarından bir hayvan. Koyun büyüklüğündedir. Çoklukla ılıman ülkelerde yetiştirilir. Yaban olanı ve evcilleştirilmesi vardır. Eti makbul sayılan, derisinden, yağından kılından istifade edilen bir hayvandır. Fakat yaban domuzu, özellikle ekinlere zarar veren zararlı ve tehlikeli bir hayvandır. Domuz, Müslümanların inanışına göre eti yenmeyen bir hayvandır. Bu sebeple, Hıristiyanlar tarafından beslenir ve onlar tarafından yenir. ... Devamı »»»

DÜLGER BALIĞI « Hayvanlar

Uskumru familyasından yassı ve yumurtamsı biçimde büyükçe bir balık. 8-10 kilo ağırlığında ve 50 santimetre uzunluğunda olanlar vardır. Kuyruğu vücuduna göre pek kısa, sırt yüzgeci pek uzun liflerden meydana gelmiştir. Akdeniz ve Marmara'da derin sularda yaşar. ... Devamı »»»

EJDERHA « Hayvanlar

Eski Türkler ve Çinlilerce hava ve suların hâkimi sayılan ve büyük bir kertenkele, ya da yılana benzetilen efsanevi bir hayvan. Aslan gibi pençeleri ve kartal kanadı gibi kanatları olan, yılan kuyruklu ve korkunç başlı bir hayvan şeklinde tasvir edilir. ... Devamı »»»

EKİDNE « Hayvanlar

Memelilerin tekdelikliler takımından bir hayvan. Avustralya, Yeni Gine ve Tasmanya'da bulunur. Üzeri diken gibi sert kıllarla kaplıdır. Memelilerden olmasına rağmen, bir çok bakımlardan bir kuşu, bir sürüngeni hatırlatır. Ağzı, burnu, bir gaga gibi ileriye uzamıştır. Uzun ve yapışkan dilini toprak üzerinde gezdirir. Yakaladığı küçük hayvanlarla geçinir. Avını geceleri yakalar, gündüzleri yuvasında saklı geçirir. Yavrularını, kuşlar gibi yumurtadan çıkarır. Ancak, çıkan, yavrularını dişisi, memeliler gibi emzirerek büyütür. Ekidnenin başka bir özelliği de tek delikli olmasıdır. Sindirim ve boş... Devamı »»»

EKLEMBACAKLILAR « Hayvanlar

Çok hücreli hayvanlardan “Omurgasızlar” ın bir şubesi (öbürleri: Yumuşakçalar, Solucanlar, Derisi dikenliler, Selentereler, Süngerler). Başlarından anüslerine doğru, gözlerinin arasından geçmek, sırt - karın doğrultusunda olmak üzere bir yüzeyle iki eşit parçaya ayrılabilen, iki taraflı simetrisi olan hayvanlardır. Eklembacaklılar, vücutları değişik halkalardan meydana gelmiş hayvanlardır. Çoğunda, baş, göğüs, ve karın ayırt edilir. Bazılarında başla göğüs birleşerek “sefalotoraks” halini almış,bazılarında ise bu üç kısım kaynaşarak bütün bir vücut meydana gelmiştir, dışard... Devamı »»»

ENGEREK YILANI « Hayvanlar

Zehirli küçük bir yılan. Kafası üç köşelidir, çayırlarda, bataklıklarda, orman ve çalılıklarda bulunur. Üst çenesinde içi boş olan uzun bir dişi vardır. Bir kanal aracı ile zehir bezlerine bağlıdır. Isırdığında zehir, bu kanaldan, dişin açtığı yaraya geçer. Isırması pek tehlikelidir. Engerek yılanının Hindistan ve Afrika’da çeşitleri vardır. ... Devamı »»»

EŞEK « Hayvanlar

Tekparmaklılardan bir hayvan. Attan küçüktür ve evcil bir hayvandır. Kuyruğunun ucu fırça şeklindedir. Bu kulakları uzun, yelesi kısa, kılsız olan koyuluk, karma doğru boz bir renk alır. Soğuğa, sıcağa, yorgunluğa dayanıklılığı yüzünden çoğu yerlerde bir yük ve taşıt hayvanı olarak kullanılır. ... Devamı »»»

FARE « Hayvanlar

Memeli kemirgen hayvanlardan küçük bir hayvan. Dört ayaklı, ince uzun kuyruklu ve çengel tırnaklı küçük bir hayvandır. Burundan kuyruk ucuna kadar boyları 7-30 santimetre arasında değişir. Bu boyun 3/5 i kuyruktur. Uzun ve sivridir. Dişlerinden kemirici olanlar uzun, sivri ve kuvvetlidir. Çoklukla esmer, boz renktedir. Karına doğru renk aklaşır. Evlerin çeşitli bölümlerinde, gemilerde, tarlalarda yaşayan çeşitli türleri vardır. Yiyeceklere, giyeceklere ve çeşitli eşyalara daima zarar veren hayvanlardandır. ... Devamı »»»

FİL « Hayvanlar

Memelilerin hortumluları familyasından bir hayvan. Bugün karada yaşayan hayvanların en iri ve en kuvvetlisidir. Vücudunun ağırlığı ortalama olarak 3.4 bin kilodur. Yerden 5 metre yüksek olanları vardır. Burnu, bir hortum şeklinde uzanmıştır. El hizmeti gören bu hortumu ile yiyeceklerini ağzına götürür. Çok kuvvetli olan hortumu ile büyük ağaçları devirebildiği gibi bir korunma vasıtası olarak da kullanabilir. Fakat asıl korunma organları, iki metre kadar uzun olan ve yaklaşık olarak 100 kilo olan iki azı dişidir.Ot yiyen hayvanlardandır. 22 ayda doğurur ve b i r filin ömrü, 150 yıl kadardır. ... Devamı »»»

FOK « Hayvanlar

Memelilerden yüzgeç ayaklılar familyasına bağlı bir hayvan. Özellikle kutup bölgelerinde bulunur. Ön tarafı, dört ayaklı hayvana, arka tarafı balığa benzer. Başı yuvarlak ve kulakları kesilmiş köpeğe benzer. Boyu iki metre kadar olabilir. Karada güçlükle ve sürünerek yürür. Suda ise çok çeviktir. Balıkla geçinir. Derisi ve yağı için avlanır. ... Devamı »»»

GERGEDAN « Hayvanlar

Memeli hayvanların tek parmaklılar şubesinden bir hayvan. Asya ve Afrikanın tropikal bölgelerinde ve büyük bataklıklarda yaşarlar. Boyları 4 metre, yükseklikleri 2 metreye kadar çıkar. Burnu üzerinde bir ya da iki boynuzu bulunan manda iriliğinde vahşî bir hayvandır. Derileri çok kalındır. Özellikle ekinlere çok zarar verirler. ... Devamı »»»

GEYİK « Hayvanlar

Geviş getirenlerden bir hayvan. En büyük özellikleri boynuzlarındadır. Boynuzları çoğu zaman 1- 1,5 metreye yaklaşır, dallı budaklıdır. Dikine ya da enine büyüyen çeşitleri vardır. Sıcak iklimlerde, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşarlar. Sığıra yakın iriliktedir. Yaprak ve ot yiyerek beslenir. ... Devamı »»»

GORİL « Hayvanlar

Maymunların Ekvator Afrika’sı ormanlarında yaşayan bir çeşidi. Maymunların en irisi ve kuvvetlisidir. Boyu 2 metre kadardır. Ancak gövdesi çok geniş ve kalındır. Sırtı siyah ve koyu kahve rengi tüylerle örtülüdür. Karnı hemen hemen çıplaktır. Bitki, özellikle meyve yer. İnsandan korkar ve kaçar, fakat yaralandığında çok yırtıcı olur. ... Devamı »»»

GÜVE « Hayvanlar

Pulkanatlılardan bir böcek. Yumurtalarını kürklerin, yünlü kumaşların arasına bırakır. Yumurtadan çıkan kurtçuklar, beslenmek için bulundukları kumaşı yerler. Bu bakımdan, evlerde korunması gereken böceklerdendir. ... Devamı »»»

GÜVERCİN « Hayvanlar

Güvercinler takımının örnek türü olan bir kuş. Çeşitlerinin beş altı yüzden fazla olduğu sanılmaktadır. Başları küçük, kısa boyunlu kuşlardır. Yüzlerinin rengi cinslerine göre değişir. Yabani çeşitleri olduğu gibi, evcil olanları da vardır. Yabani olanları, etleri beğenilen av kuşlardandır. Evcil olanları, evlerde yetiştirildikleri gibi, şehir ve kasabalarda cami avlularında, eski konaklarda toplu olarak bulunurlar. Güvercinler, eski devirlerden bu yana, postacılıkta kullanıla gelmiştir. Güvercinlerin özel bir cinsi olan ve "posta güvercini" adı ile anılan bu cinsler, 120, 130 kilometreye kad... Devamı »»»

HAMAMBÖCEĞİ « Hayvanlar

Düzkanatlılardan bir böcek. Hamamlarda ve mutfak gibi rutubetli yerlerde bulunur. Temizliğe iyi bakılmazsa çok çabuk ürer. Gündüzleri ve ışıkta saklanırlar, geceleri ve karanlıkta meydana çıkarak, bulundukları yerlere zarar verirler. Küçük, kahve renkli böceklerdir. ... Devamı »»»

HAMSİ « Hayvanlar

Eti lezzetli, ince uzun bir balık. Boyu 10 - 12 santimetre, ağzı büyük, alt çenesi üst çenesinden kısadır. Sırtı yeşilimtrak, kuyruğu çatalca, karnı beyazdır. Denizlerimizde, özellikle Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda çok avlanır. ... Devamı »»»

HAŞLAMLILAR « Hayvanlar

Bir hücreli hayvanlar şubesinin bir sınıfı. Bu şubenin en mükemmel görünüşlü bir sınıftır. Haşlamlıların başlıcaları terliksi hayvandır. Her birinin değişik biçimleri vardır. Sularda yaşarlar, titrek tüyleri ile hareket ederler. Solunum, boşaltım, hareket, beslenme gibi fizyolojik olaylar, hep aynı hücre ile olur. ... Devamı »»»

HAYVANLAR « Hayvanlar

Canlı varlıkların iki büyük bölümünden biri. Her hayvan doğar ya da yumurtadan çıkar beslenir, soluk alır, büyür, neslini üretmek için döl verir ihtiyarlar ve ölerek varlığını sona erdirir. Her hayvanın belli biçimleri ve büyüklükleri belli bir yaşama süreleri vardır. Hayvanların, canlı varlıkların öbür kolu olan bitkilerden ayırmak kolaysa da, ilkel hayvan ve bitkilerde yapı bakımından ayrıntı bulmak zorlaşır. İlkel hayvanların ve bitkilerin canlılık olayları yalnız protoplâzmalarındadır. Ancak gelişme ilerledikçe, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ayrıntılar kesinleşir. Yüksek hayvanları... Devamı »»»

HAYVANLARIN FİZYOLOJİSİ « Hayvanlar

Her canlı gibi hayvanlar da beslenme, solunum, büyüme, üreme faaliyetlerinde bulunurlar. Beslenme : Hayvanların beslenmesinde rol oynayan maddeler, su, madensel tuzlar, karbon hidratlar; yağlar, proteinler ve vitaminlerdir. Bu besinleri, canlı organizmalarda, enerji verici yapıcı ve düzenleyici vazife görerek, varlığın devam etmesi için gerekli fizyolojik vazifelerin yapılmasını sağlarlar. Solunum: Hayvanlar da, bitkiler gibi, karbon dioksit verip oksijen almak suretiyle solunum yaparlar. Dokulardaki hücrelerin oksijen alıp karbondioksit vermeleri hayat olaylarının devamı için gerekli ve zor... Devamı »»»

HAYVANLARIN SİSTEMATİĞİ « Hayvanlar

Yeryüzündeki hayvanları, şube, sınıf, takım, familya, cins ve tür olarak sınıflandırma. Yeryüzündeki hayvanların çeşitleri bir milyona yaklaşmaktadır. Gün geçtikçe, yeni hayvanlar keşfedilerek bu sayı artmaktadır. Her hayvanı, teker teker öğrenmek imkânsız olduğundan, her türden bir hayvan inceleyerek, diğerleri hakkında bilgi edinmek çareleri aranmış, bunun sonucu da hayvanları sınıflandırmak mümkün olmuştur. Hayvanlar ilk olarak İsveçli bilgin Linnee (1701 - 1778) tarafından sınıflandırılmıştır. Linne, hayvanların dolaşım ve solunum organlarıyla, üreme şekillerini, dış benzerliklerini esas ... Devamı »»»

HİNDİ « Hayvanlar

Kümes hayvanlarının en irisi. Kırmızı ibiği, parlak tüyleri, yelpaze gibi açılan kuyruğu vardır. Dişinin kuyruğu daha az, tüyleri daha kısa, ibiği ufaktır. Geniş tarlalarda masrafsızca yetiştirilebilir. Yumurtaları makbul olmadığı halde eti çok lezzetlidir. Meksika'nın güneyinde yaşayan yaban hindinin dölünden türemiş ve bütün dünyaya çok çabuk yayılmıştır. ... Devamı »»»

HİPOPOTAM « Hayvanlar

Orta Afrika'daki nehir ve göllerde yaşayan ağır vücutlu, geniş ağızlı, pek kaba bir hayvan. Su aygırı adı ile de bilinir. Boyu 4 metre kadardır. Derisinin üzerinde tüy ya da kıl yoktur, tamamen çıplaktır. Karada zorlukla yürüyebilmesine karşılık suda iyi yüzer. Su içinde yetişen bitkileri yiyerek geçinir. Derisi altında 10 santime varan bir yağ tabakası vardır. ... Devamı »»»

HOROZ « Hayvanlar

Kümes hayvanlarından, tavuğun erkeği. Tüyleri daha uzun ve parlaktır. Yumurtlamaz, ahenkli bir ötüşü vardır. Ağırlığı 3,5 4,5 kilo kadardır. Eti lezzetlidir. Çok güzel ve uzun süre ile ötenleri (Denizli horozu) olduğu gibi, özel olarak horoz dövüşü için yetiştirilen (İspenç horozu) cinsleri vardır. ... Devamı »»»

ISTAKOZ « Hayvanlar

Kabuklu hayvanlardan. Rengi koyu yeşil, koyu mavidir. 35 santimetre uzunluğunda, 5 kilo ağırlığında olanları vardır. Beş çift olan ayaklarının en öndeki ilk çifti ötekilerden daha büyüktür ve meydana getirdiği r makasları aracılığı ile avlanmasını sağlar. Türkiye denizlerinde özellikle Boğaziçi ve Marmara'da çok avlanır. Yemekleri makbul bir deniz hayvanıdır. ... Devamı »»»

İNEK « Hayvanlar

Erkeğine, dişisine bir arada sığır adı verilen memeli bir hayvanın dişisi. İri bir hayvandır. İnsanlar tarafından, uzun zamandan beri, sütünden, etinden ve evcil bir hayvan olarak kuvvetinden istifade edilmek için beslenmektedir. Bir yılı geçmeyen yavrusuna buzağı, daha büyüğüne dana denir. ... Devamı »»»

İSKETE « Hayvanlar

Kafeslerde de beslenilebilen, serçe büyüklüğünde bir kuş. Ormanlarda, bağlık ve bahçelik yerlerde, bahçelerde yaşar. Tüyleri kurşunitırak mavi, sarı, siyah karışımı bir renktedir. Çok kavgacı bir kuştur, bulduğu her böceği, kurtçuğu yer. Zararlı böcekleri yediği için tanır, büyük faydası dokunur. Birçok çeşitleri vardır. Güney Amerika'dan başka dünyanın hemen her yerinde bulunur. ... Devamı »»»

İSPİNOZ « Hayvanlar

Serçegillerin ötücü kuşlar sınıfından olan güzel bir kuş. Serçeden büyüktür. Sesinin güzel olması sebebi ile kafeste de beslenir. Kanatlarında iki beyaz şerit vardır. Tüyleri sırtında yeşilimtırak mavi, karnında kırmızıdır. Göçücü kuşlardandır. Böcek, kurtlar, tohum ve tanelerle beslenir. ... Devamı »»»

İSTİRİDYE « Hayvanlar

Yumuşakçaların yassı solungaçlar sınıfından küçük bir deniz hayvanı Menteşe gibi birbiri üzerine kapanan iki kapak arasında bulunur. Saldığı özel bir salgı sonucu, kabuklarının arasında “inci” denen çok kıymetli süs eşyasını meydana getirir. İnci için çok avlandığı gibi eti de lezzetli ve makbuldür. ... Devamı »»»

LAMA « Hayvanlar

Memelilerden geviş getiren bir hayvan. “Amerikan devesi” adı ile de bilinir. Yüksek boylu, uzun boyunlu hayvanlardır. Tüyleri yapağımsıdır. Ayakları pek yüksek değildir. Kolayca evcil hayvan haline getirilip taşıma işlerine yararlar. Güney Amerika'daki dağlarda yaşarlar. ... Devamı »»»

LEVREK « Hayvanlar

Torik büyüklüğünde ,eti lezzetli, pullu bir balık. Kuzey Yarımküresinin ılık denizlerinde yaşar. Uzunluğu bir metre ağırlığı 15 kilo kadardır. Ağustos, Ekim aylarında, kıyılara çok yakın bölgelerde bulunduğundan özellikle bu aylar içinde avlanır. ... Devamı »»»

LEYLEK « Hayvanlar

Göçebe uzunbacaklılardan bir kuş. Kanatlarının açılmış durumda uzunluğu iki buçuk metreyi bulur. Yuvasını genel olarak evlerin damlarına ve tütmeyen bacalarda kurar. Boynu ve bacakları uzundur. Tüylerinin rengi beyaz kanatlarının ucu siyahtır. İlkbaharda yurdumuzda görülür. Sonbaharda sıcak ülkelere göç eder. Kurbağa, sıçan yılan gibi hayvanlarla beslendiği için tarıma faydalıdır. ... Devamı »»»

KALKAN BALIĞI « Hayvanlar

Büyük, yassı ve beyaz, eti lezzetli bir balık. Derisi üzerinde düğme delikleri gibi bir takım çıkıntılar vardır. Bir yanı üzerinde yüzer. ... Devamı »»»

KANARYA « Hayvanlar

Serçegillerden güzel sesli bir kuş. Akdeniz memleketlerinden Avrupa'nın kuzeyine kadar olan bölgelerde yaşar. Serçe büyüklüğündedir. Üst tüyleri sarı, karnı sarı yeşildir. Ağırlığı 15 gram kadardır. Kuzeyde yaşayanlar göçücüdür. İyi şartlar altında 20 yıl kadar yaşayabilir. ... Devamı »»»

KANGURU « Hayvanlar

Memeli hayvanlardan, Avustralya ile çevresindeki bazı adalarda yaşayan bir hayvan. Arka ayakları çok uzun ve kuvvetli, kuyruğu çok kalın ve sağlam, ön ayakları çok küçüktür. Başı ve kulakları tavşanınkileri ne benzer. Üç metre kadar yükseğe sıçrayabilir. Koşması daima sıçramak suretiyledir. Tavşan büyüklüğünde bulunduğu gibi, iki metre boyunda, 70-75 kilo ağırlığında olanları da vardır. Kangurunun, kendine has özelliklerinden birisi de dişilerinin karnında yavrularını taşıyacak birer cepleri bulunmasıdır. Tehlikeli zamanlarda yavrularını bu cebe yerleştirip kaçabilirler. Ot ve kökler yiyerek y... Devamı »»»

KAPLAN « Hayvanlar

Etoburlardan, aslan iriliğinde fakat ondan daha çevik ve saldırıcı hayvan. Asyanın daha çok sıcak bölgelerinde, Sumatra ve Cavada yaşar. Aslanla farkı, erkeğinin yelesinin bulunmayışı ve rengidir. Ortalama uzunluğu başından kuyruğuna kadar üç metre kadardır. Rengi portakal sarısı olup siyah çubuklarla süslüdür. Son derece kuvvetli, cesareti yırtıcı ve saldırgandır. ... Devamı »»»

KAPLUMBAĞA « Hayvanlar

Sürüngenlerden olmakla beraber ayakları da bulunan, sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır hareketli bir hayvan. Karada, tatlı suda, denizde yaşayanları vardır. Boyları, pek küçük olan bataklık kaplumbağalarından, iki buçuk metre boya ve iki yüz kilo ağırlığa kadar ulaşan deniz kaplumbağalarına kadar değişik boyda ve ağırlıkta olanları vardır. Otla yaşarlar, dişleri yoktur, fakat çeneleri çok kuvvetlidir. En uzun ömürlü hayvanlardandır. (iki yüz yıl yaşayanları vardır). ... Devamı »»»

KARABATAK « Hayvanlar

Perde ayaklılardan bir deniz kuşu. Bataklıklarda yaşar, uzun, sivri gagalı bir kuştur. Balıklarla geçinir. Avının arkasından denizin derinliklerine kadar dalabilir. ... Devamı »»»

KARGA « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Uzun ve geniş kanatlı, siyah renkli, tohumları çıkarıp yediği için tarla ve bahçelere çok zarar veren bir kuştur. Yeni Zelanda'dan başka dünyanın her tarafında bulunur. Toplu halde yaşar. Leşleri, küçük memeli hayvanları, tohumları yer. Boz kuzgun, alaca, saksağan, yurdumuzdaki karga çeşitlerinden bazılarıdır. ... Devamı »»»

KARINCALAR « Hayvanlar

Toplu halde yaşayışları aralarındaki iş bölümü, yuva yapmaları, yiyeceklerini saklayıp biriktirmeleri gibi bir çok âdetleriyle bilim adamlarım hayretlere düşüren böceklerdir. Toprak altlarında yaşarlar ve yaz aylarında toprağın üstüne çıkarlar. Binlerce çeşitleri vardır. Altı ayaklı, ince belli. Vücutları, üç bölümden meydana gelmiştir. Arılar gibi toplu halde yaşarlar. ... Devamı »»»

KARINCAYİYEN « Hayvanlar

Tropikal Amerikada yaşayan bir memeli hayvan. Dişsizdir. İnce bir kamçı gibi bükülebilen ıslak ve yapışkan bir dili vardır. Bu dile yapışan karıncaları yiyerek geçinir.İki metreye kadar boyu olan büyük cinsleri bulunur .Kuyrukları çok tüylüdür. ... Devamı »»»

KARTAL « Hayvanlar

Yırtıcı kuşların en kuvvetlisi. Hindi büyüklüğünde, pençeleri ve gagası çok sağlam bir kuştur. Boyu bir metreyi, açıldığı zaman kanatları iki buçuk metreyi bulacak kadar irileri vardır Gözleri çok keskindir, en uzak yerlerdeki en küçük şeyleri görür. Küçük kuşlar, tavşan, yaban keçisi, kuzu gibi hayvanları yiyerek yaşar. Yuvasını dağlarda ve sarp kayalıklarda yapar.Kuvvetinden ve hür, egemen yaşayışından örnek alınarak bir çok devletlerin armalarında timsal olarak kullanılmıştır. ... Devamı »»»

KATIR « Hayvanlar

Erkek eşekle kısrağın birleşmesinden meydana gelen melez hayvan. Attan biraz küçük, eşekten biraz büyüktür. Sağlam, dayanıklı ve kısırdır. Ağır yük hayvanı olarak, özellikle orduda silâhları taşımak için kullanılır. ... Devamı »»»

KAZ « Hayvanlar

Kümes hayvanlarından bir kuş. Ördekten büyüktür. Evcil ve yabanî olmak üzere iki cinsi vardır. Perde ayaklılardandır. Suyu çok sevdiği için, sulak bölgelerde yetiştirilir. Eti lezzetlidir. ... Devamı »»»

KEÇİ « Hayvanlar

Geviş getirenlerden evcil bir hayvan. Yabanî olanları da vardır. Sütü ve kılları için yetiştirilir. Bazı bölgelerde eti de makbuldür. Erkeğine “teke”, yavrusuna “oğlak” denir. Kısa otları, ağaçların taze sürgünlerini yeni biten bütün yeşillikleri yer. Bu sebeple, ormancılık bakımından tehlikeli bir hayvandır. Tiftik, kişmir gibi cinsleri, kılları bakımından pek makbuldür: Tiftik cinsi, ülkemize has hayvanlardan biridir. İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Yününden “sof” adı verilen kumaş elde edilir. ... Devamı »»»

KEDİ « Hayvanlar

Etoburlar takımından, köpekten küçük evcil bir hayvan. Fakat, yabanî olanları ve çok iri olanları da vardır. Çevik ve hareketli bir hayvandır. Sırt kemikleri çok yumuşak olduğundan ve her tarafa kıvrılabildiğinden çok rahat sıçramalar yapabilirler. Ön parmak tırnakları koruma silahları durumundadır. Aslen et yiyicilerden oldukları halde, alıştırma ile her çeşit yiyeceği yiyebilirler. ... Devamı »»»

KEKLİK « Hayvanlar

Tavukgillerden, güvercin büyüklüğünde eti için avlanan bir kuş. Dağlarda ve ekili yerlerde yaşar. Tane, yaprak ve meyvelerle beslenir. Toprak rengindedir. İlkbaharda yumurtlar ve yazın yavrularını büyütür. Av kuşlarının başında yer alır. Boyu 30 santimetre kadardır. ... Devamı »»»

KELEBEK « Hayvanlar

Güzel renklerle süslü kanatları olan böceklere verilen ad. Kanatları ve gövdesi toz gibi pullarla kaplıdır. Kelebekler tam bir başkalaşım geçiren böceklerdir. Bunlar ilkin yumurtadan kurtçuk halinde çıkarlar, yaprak ve ağaç kabuğu ile beslenir, sonra da kendilerine bir koza örerek krizalit haline gelirler. Kelebekler bu kozadan, kanatlı böcekler halinde, başka bir deyimle kelebek halinde çıkarlar. Kelebeklerin, başkalaşımları sırasında içinde bulundukları bu koza, ipeğin meydana gelmesini sağlar. ... Devamı »»»

KERTENKELE « Hayvanlar

Sürüngenlerden küçük bir hayvan. Bahar başından itibaren bütün yaz mevsimi boyunca çalılıklar ve taşlar arasında rastlanır. Vücudunun şekli, çeşitli cinslerine göre değişir.Yurdumuzda en çok bulunanı dört ayaklı yeşil ya da kül renkli olanıdır. Böcek, kurt yiyerek beslenir. Çoğalması yumurta ile olur. Uzunluğu 3-15 santimetre arasındadır. ... Devamı »»»

KIRLANGIÇ « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, siyah renkte göçebe bir kuştur. Yaz başlarında yurdumuza gelir, sonbaharda giderler. Yuvalarını saçak ve duvar kenarlarında kurarlar. Koloni halinde yaşarlar. Küçük böcekleri havada avlayarak beslendikleri için tarıma faydalı kuşlardandır. ... Devamı »»»

KİRPİ « Hayvanlar

Memelilerden sırtı dikenli bir hayvan. Bağlık ve bahçelerde yaşar. Yalın başının üstünde diken bulunmaz. Düş maninin yaklaştığını görünce sırtında dikenleri kabartır ve tostoparlak bir durum alır. Besini, toprakta yaşayan böceklerdir. Sivri tırnaklarıyla toprağı eşerler ve böcekleri yiyerek geçinir. Kış geldiğinde, toprak altındaki yuvasına çekilir ve “kış uykusuna” dalar. ... Devamı »»»

KOKARCA « Hayvanlar

Etoburlardan bir kürk hayvanı. Orta boylu, ince uzun bir hayvandır. Koyu kestane renklidir. Ormanlarda yaşar.Yakaladığı tavuk tavşan gibi küçük hayvanların boyun damarlarından kanlarını emmek suretiyle beslenir. Kovalandığı zaman, düşmanını kaçırmak için fena bir koku çıkardığı için kokarca adı ile anılır. ... Devamı »»»

KOYUN « Hayvanlar

Geviş getirenlerden çiftparmaklı bir hayvan. Evcil hayvanların en faydalılarından biridir. Erkeğine koç, yavrusuna kuzu denir. 60 - 70 santimetre yüksekliğinde, bir metre uzunluğunda bir hayvandır. Sütü, derisi, eti, yünü İle insanlara fayda sağlar. İnsan alışan hayvanların ilklerinden biridir. Evcil olarak ve sürüler halinde yetiştirildiği gibi, Kuzey Yarımküresi'nin dağlık alanlarında yaban olarak yaşayanları da vardır.Memleketimizde kıvırcık ,dağlıç, merinos gibi çeşitli cinsleri vardır. ... Devamı »»»

KÖPEK « Hayvanlar

Memeli hayvanların etoburlar takımından bir hayvan. En eski zamanlardan beri insanlar tarafından ehlileştirilmiştir. Zekâsı ve hafızası sebebi ile ilk zamanlardan beri avda, savaşta, çobanlık, polislik gibi işlerde kullanılagelmiş, insanın en sadık yardımcısı olmuştur. Boy ve şekil bakımından yüzlerce çeşidi vardır. Bu çeşitleri, başlıca dört grupta toplamak mümkündür, a - çoban köpekleri, b - bekçi köpekleri, c -av köpekleri ,d - ev köpekleri. Bu çeşitler içinde, bir tay büyüklüğünde olanların yanında, bir kedi yavrusu küçüklüğünde bulunanlar da vardır. ... Devamı »»»

KÖPEK BALIĞI « Hayvanlar

Deniz canavarlarından sayılan bir balık. Çoklukla sıcak ülkeler denizlerinde yaşar. Dişleri keskin ve kuvvetli, ağzı büyüktür. İrileri arasında boyu yedi metreye ulaşanlar da vardır. 140 kadar çeşidi vardır. Sıcak ülkeler denizlerinde yaşayanların çoğu insan etine düşkündür. Yumurta ile çoğalarak ürerler. ... Devamı »»»

KÖSTEBEK « Hayvanlar

Memeli hayvanların böcekçiler takımından bir hayvan. Toprağın altında oyduğu yuvalar içinde yaşayan küçük bir hayvandır. Gözleri, tüylerinin arasında kaybolacak kadar küçüktür. Zararlı böcekleri yiyerek geçindiği için, faydalı bir hayvan sayılır. Derisi kürk yapmakta kullanılır. ... Devamı »»»

KUNDUZ « Hayvanlar

Memeli hayvanların kemirgenler cinsinden bir hayvan. Su kenarlarında yaşar. 50-60 santimetre kadar boyu varıdır. Toplu halde yaşarlar. Su setleri kurabilen zeki ve çalışkan hayvanlardan dır. Kürkleri pek kıymetli sayılır. ... Devamı »»»

KURBAĞA « Hayvanlar

Kurbağagiller sınıfının örnek hayvanı. Deri kenarında ve çoklukla rutubetli yerlerde yaşar. Rengi, koyu kül rengi ile yeşil arasında değişir. Arka ayakları, ön ayaklarına oranla çok uzun ve kuvvetlidir; bu sebeple sıçrayarak yürümüş olur. Parmaklarının arası ince bir zarla kaplı olduğundan su içinde yüzebilir. Başlıca yiyeceği böceklerdir. Avını yapışkan olan dilini çok hızla dışarı çıkarıp, dilinin ucuna yapıştırma suretiyle avlar.Çoğalması yumurta ile olur. Suyun içinde yumurtadan çıkan kurbağa yavrusu “başkalaşım” geçirdikten sonra asıl kurbağaya benzer. Yavru kurbağa suda solungaçlarla yaş... Devamı »»»

KURBAĞAGİILER « Hayvanlar

Omurgalı hayvanlar şubesinin bir sınıfı. Hem suda, hem karada yaşayan hayvanlardır. Bunlar, balıklardan sürüngenlere (deniz hayatından kara hayatına) geçişin en güzel örneğini meydana getirirler. Derileri ince ve pulsuzdur. Daima nemlidir. Genel olarak iki çift üyeleri vardır. Ön üyeleri dört, arka üyeleri beş parmaklıdır. Solunumları, deri, solungaç (yavrularında) ya da akciğerle olur. Başkalaşım geçirirler. İskeletleri larva devrinde kıkırdaktan, olgun devrinde kemiktendir. Omurga beş bölgeye ayrılmıştır. Sindirim organı ağızdan başlar. Ağızda dil ve dişler bulunur. Dolaşımları, larva devrin... Devamı »»»

KURT « Hayvanlar

Memeli hayvanların etoburlar takımından bir hayvan. Köpekgillerden yırtıcı bir hayvandır. Sarıya çalar boz renkte, iri ve kuvvetli bir köpek büyüklüğünde olur. Sessizlikler içinde yaşar ve geceleri avlanır. Kışın, sürüler halinde ehli hayvan barınaklarına ve köylere, kasabalara baskınlar yaparlar. Pek kuvvetli hayvanlar oldukları için, insanlar bakımından da tehlikeli hayvanlardandır ... Devamı »»»

KUŞLAR « Hayvanlar

Omurgalı hayvanların bir sınıfı. Vücutları tüylü ve teleklerle örtülü, hepsi de gagalı ve sıcak kanlı hayvanlardır. İskeletleri uçmaya elverişli bir şekil almıştır. Sindirim borusu ağızla başlar. Yutaktan sonra yemek borusu, kursak, ön mide, taşlık gelir. Kursak, besin deposudur, ön mide, sindirim sularını çıkaran bölümdür. Taşlıkta bulunan kısımlar, değirmen gibi iş görür. Bundan sonra barsaklar başlar ve rektumla dışkılığa açılır. Solunum organları akciğer ve hava keseleridir. Solunum borusunun bronşlara ayrıldığı yerde “sirenks” denen ikinci bir ses gırtlağı bulunur. Yürekleri dört gözlü,... Devamı »»»

MAKİ « Hayvanlar

Maymungillerden bir hayvan. Tüylüdür, kuyruğu uzun olur, kedi büyüklüğündedir. Meyva ve böceklerle geçinir, geceleri avlanan bir hayvandır. Kolayca evcilleştirilebilirler. Kürkleri ve etleri için avlanırlar. ... Devamı »»»

MAMUT « Hayvanlar

Dördüncü zamanda yaşamış olan ve bugün ancak fosilleri bulunan bir hayvan. Yüksekliği dört metreye, uzunluğu beş metreye ulaşan bir fildir. Vücudu kalın bir tüy tabakası ile örtülmüştür. Yukarıya kıvrılmış iki büyük korunma dişi vardır. XVIII. yüzyılda, alüvyonlar içerisinde, kılları, derisi ve iskeleti olduğu gibi duran bir mamut bulunmuştur. ... Devamı »»»

MANDA « Hayvanlar

Geviş getirenlerden bir hayvan. Öküze benzer, fakat iridir. Uzunca ve seyrek kıllı, siyah renkli, suda çimmekten hoşlanan, sütünden, etinden ve derisinden yaralanılan bir hizmet hayvanıdır. Yavrularına malak denir. ... Devamı »»»

MARTI « Hayvanlar

Perdeayaklılardan, ördek iriliğinde bir kuş. Çoğu beyaz renkte, yüzücü güzel bir deniz kuşudur. Balık ve kabuklu deniz hayvanlarıyla beslenir. Eti sert ve fena kokulu olduğu için makbul değildir. ... Devamı »»»

MAYMUNLAR « Hayvanlar

Memeliler sınıfının, insandan başka bütün prinatalar grubuna verilen ad. Hayvanların içinde insana hem vücutlarının şekli, hem de zekâları bakımından en yakın olanlarıdır. Oturmaları, iki ayak üzerinde yürüdükleri zaman yürümeleri insana benzer. Elleri aşağı doğru bırakıldığında diz kapaklarının hizasını bulur. Yüzü, insan çehresine benzer ve tüysüzdür. Maymunlar, sıcak iklim kuşağı içine giren bölgelerdeki ormanlarda yaşarlar. Ayaklarının parmak durumları, insanların ellerine benzediğinden, ayakları ile tutunmak suretiyle daldan dala yürüyebilirler. Yemiş, yaprak ve genç sürüngenlerle besle... Devamı »»»

MEMELİ HAYVANLAR « Hayvanlar

Omurgalılar şubesinin en evrimleşmiş sınıfı. Memeliler, 4.000 kadar türü içinde toplayan çok değişik bir hayvanlar sınıfıdır. Boyları 5 sanitmetreden küçük olan kır farelerinden, 30 metreyi aşan balinalara kadar değişik boyda hayvanları içine alır. Hemen dünyanın her tarafında değişik türlerine rastlamak mümkündür. Balina, mors gibi bazıları denizde, yarasa gibi bazıları havada yaşarlar; fakat asıl büyük çoğunluğu kara hayvanlarını meydana getirilir. Bütün memeliler, değişik büyüklükte ve şekilde olmalarına rağmen, vücut yapıları birbirine benzer. Memelilerin başlıca özelikleri şunlardır... Devamı »»»

MERCAN « Hayvanlar

Sıcak denizlerde, milyarlarcası bir arada yaşayan ilkel hayvan. Görünüş bakımından, çatallara ayrılmış bir ağaç dalına benzer. Bunlar kendi aralarında birleşerek mercan resiflerini, mercan adalarını meydana getirirler. ... Devamı »»»

MERCAN BALIĞI « Hayvanlar

Eti çok lezzetli bir balık. Boylan bir metreye yaklaşanları vardır. Sırtı kahverengi ya da kırmızıdır Sudan çıkınca ilkin koyu pembe, sonra da açık pembe bir renk alır. Denizlerin dibinde, taşlık yerlerde yaşarlar. Kışın kıyılardan açık denizlere açılırlar, baharda da yeniden kıyılara gelirler. Yurdumuzda, özellikle Marmara Denizinde çok bulunur. ... Devamı »»»

MİDYE « Hayvanlar

Yumuşakçalardan bir hayvan. Birbirine eşit, oval ve uzun iki kapağı vardır. Denizlerde kayalıklar üzerinde kümeler meydana getirerek yaşayan bir hayvandır. Eti lezzetlidir. ... Devamı »»»

MORİNA « Hayvanlar

Kuzey denizlerinde yaşayan bir balık. Bir metre kadar boyu olan iri bir balıktır. Karaciğerinden çıkarılıp bir kuvvet ilâcı olarak kullanılan “balık yağı” için avlanır. ... Devamı »»»

MORS « Hayvanlar

Kuzey kutup bölgesinde yaşayan memelilerden bir hayvan. Denizde yüzdüğü gibi karada da yürüyebilir. Yüzgeç yerini tutan kısa iki kolu vardır. Erkeğinin üst iki dişi uzundur ve dışarıya sarkıktır. Vücudu kısa ve esmer bir kürkle kaplıdır. Yedi metre uzunluğunda olan vardır. Kutup bölgesinde sürüler halinde yaşarlar. Derisi, yağı ve dişleri için avlanırlar. ... Devamı »»»

MÜREKKEP BALIĞI « Hayvanlar

Kafadanbacaklılardan bir deniz hayvanı. Yumuşakçaların en iri yapılışta olanlarından bir hayvandır. Başlarında uçları vantuzlu kollar bulunur. Gözlerinin ortasında sert bir gagası vardır. Tehlike sezdiği anlarda, kendini düşmanından koruyabilmek için koyu renkli bir sıvı çıkarır böylece izini kaybettirir. ... Devamı »»»

OMURGALILAR « Hayvanlar

Vücutlarında, iç iskeletin esasını meydana getiren ve “omurga” adı verilen bir destek olan hayvanlar şubesi. Omurgalıların hepsi de iki taraflı simetrisi olan hayvanlardır. Vücutları az çok uzamış bir şekildedir. Baş, gövde ve kuyruk biri birinden ayırt edilmiştir. İki çift üyeleri vardır. Üyeler, yaşayış şekillerine ve ortama göre değişik şekiller alır (Balıklarda yüzgeç, kuşlarda kanat, insanlarda ayak, el gibi). Vücut dışı deri ile kaplıdır. Deride pullar ,tüyler bulunabilir. Omurga, omurlardan meydana gelmiştir, öbür bütün organları en çok evrime uğramış hayvanlardır. Morfolojileri ve evr... Devamı »»»

ORANGUTAN « Hayvanlar

İri bir maymun cinsi, kolları çok uzun, insana en çok benzeyen ve kolaylıkla evcilleştirilebilen bir hayvandır. Sıcak bölgelerde yaşar, oldukça korkaktır ve yemişle beslenir. ... Devamı »»»

ÖKÜZ « Hayvanlar

Sığırın erkeğine verilen ad. Evcilleştirilmiş iri bir hayvandır. Özellikle çiftçilerin çoğu işlerinde kullanılır. ... Devamı »»»

ÖRDEK « Hayvanlar

Perde ayaklılardan bir hayvan. Evcil ve yaban olanları yardır. Evcil olanları, eti ve yumurtası için beslenen bir kümes hayvanıdır. Yaban olanları da sulu yerlerde yaşayan ve eti için avlanan bir hayvandır. ... Devamı »»»

ÖRÜMCEK « Hayvanlar

Eklembacaklılardan örümcekgiller sınıfının örnek böceği. Vücudu sefalotoraks ve baş olmak üzere iki bölümdür. Her iki kısımda da halkalar bir bütün olmuştur. 4 çift eklemli bacakları vardır. Sıvı halinde besinleri alırlar, çoklukla kan emerler. Ağ şeklinde tuzak kurarak sinek gibi böcekleri avlarlar. ... Devamı »»»

PAPAĞAN « Hayvanlar

Sıcak ülkelerde yaşayan kıvrık gagalı bir kuş. Tropikal iklimlerde, sık ormanlar içinde yaşar. Tüyleri yeşildir. Vücudunun ötesinde berisinde kırmızı, mavi, sarı, beyaz tüyler vardır. Sürü halinde yaşarlar. Sert kabuklu yemişleri, sert olan gagaları ile parçalayarak yemek suretiyle geçinir. Papağanların öbür kuşlardan ayrı bir özelliği, belliyebildiği konuşmaları tekrarlayabilmesidir. Bu sebeple, evlerde bulundurulur. ... Devamı »»»

PARS « Hayvanlar

Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan bir hayvan. İrilik bakımından, yırtıcı hayvanların en büyüklerinden biridir. Derisi parlak ve açık renklidir. Deride sık ve siyah benekler bulunur. Çakal, yılan, antilop gibi hayvanları avlayarak geçinir. İnsana saldırmazlar, fakat, aslan ve kaplandan daha tehlikeli hayvanlardır. Parsın Amerika'da yaşayan cinsine “Jagar” denir. Buna “Ameriken Kaplanı” da derler. Çoklukla Güney Amerika'da bulunur. Çok yırtıcı ve kan dökücü bir hayvandır. Puma ve Çita da Amerika'da yaşayan Jagar cinsleridir. ... Devamı »»»

PELİKAN « Hayvanlar

Perdeayaklılardan bir kuş. Uzun gagalan ve alt çenelerindeki sarımsı büyük bir kese ile dikkati çeken kuşlardandır. Yürüyüşleri güçlükle olmasına karşılık, iyi yüzerler. Avladıkları balıkların fazlasını, çenelerindeki keselerinde saklarlar. ... Devamı »»»

PENGUEN « Hayvanlar

Perde ayaklılardan, kutup bölgelerinde yaşayan bir cins kuş. Sırtı siyah göğsü beyazdır, kayalar arasında yuva kurar, denizlerde çok iyi bir dalıcıdır ,kanatları ensizdir.Gruplar halinde yaşar ve kısa bacakları üzerinde dimdik yürürler. ... Devamı »»»

PİRE « Hayvanlar

Eklembacaklılardan, insan ve hayvanların kanını emerek yarı asalak şeklinde yaşayan bir böcek. Ağzı, parçalama, sokmaya ve emmeye elverişli bir hortu şeklini almıştır. Göğüs halkaları birbiriyle birleşmiştir. Üç çift bacağı vardır. Aradaki iki çift bacak uzun olduğundan çok yükseklere sıçrayarak yürür. Kurur ve tozlu yerlerde daha çok ürer. ... Devamı »»»

PORSUK « Hayvanlar

Su kıyılarında kazdığı delikler yaşayan memeli bir hayvan. Tilki büyüklüğünde, pis kokulu, bacakları kısa bir hayvandır. Ot ve etle beslenir. Tüyleri fırça yapımında kullanılır. ... Devamı »»»

REN « Hayvanlar

Kuzey kutbu'na yakın bölgeler de yaşayan bir cins geyik. Yüksekliği 120 santimetredir. Bacakları kısa ve kaim, ayakları geniştir. Erkek ve dişisinde çatal boynuzlar vardır. Etinden, sütünden, derisinden, boynuzlarından faydalanıldığı gibi kızaklara da koşulur. ... Devamı »»»

ŞEMPANZE « Hayvanlar

Primatalardan bir hayvan. Boyu iri, kulakları büyük ve geniş olan, ormanlarda sürü halinde yaşayan bir maymun türüdür. Gücü kuvveti yerindedir, insana en yakın olan maymun türlerindendir. ... Devamı »»»

SAKA KUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. 15 - 20 gram ağırlığında küçük bir kuştur. Göğüs, karın ve kuyruk tüyleri beyaz, sırtı kahverengidir. Siyah renkli kanatlarının üstünde sarı benekler bulunur. Gezici kuşlardandır. Tohum, böcek ve yaprak uçları yiyerek yaşar. Evlerde kafeslerde de beslenir. ... Devamı »»»

SAKSAĞAN « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Gagası kuvvetli, tüyleri beyazlı siyahlı, kuyruğu uzun bir kuştur. ... Devamı »»»

SALYANGOZ « Hayvanlar

Kabuklu sümüklüböcek. Otlar arasında, ağaçların üzerinde yaşar, bitkilerin yapraklarını yiyerek geçinir. Vücudunun büyük bir bölümü, helezon şeklinde kıvrılmış bir kabuk içindedir. Hayvanı başı ve ayağı kabuğun dışında bulunur. ... Devamı »»»

SANSAR « Hayvanlar

Susamurgillerden küçük bir hayvan. Gelincikten büyüktür. Boyu başından kuyruğuna kadar 70 santimetreyi bulur. Kümes hayvanları ile geçinir. Derisi makbul bir hayvandır. ... Devamı »»»

SLENTEKELER « Hayvanlar

Vücutları gastrula safhasında kalmış ve hepsi de suda yaşayan hayvanlardır. Genel olarak ışınsal simetrileri vardır. Vücutları dışderi ve içderi olmak üzere iki tabakadan yapılmıştır. Bir kısmı suda serbest olarak yüzerler. En önemli tipleri medüz ve polip'tir. ... Devamı »»»

SERÇE « Hayvanlar

Serçegillerin örnek kuşu. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, yuvasını çatılarda yapan, koyu boz renkli küçük bir kuştur. Kışları göç etmez. Değişik tipleri vardır. Tarıma zararlı olmakla beraber ekime zarar veren böcekleri yiyerek geçindiklerinden, faydalı tarafları çoktur. ... Devamı »»»

SIRTLAN « Hayvanlar

Memelilerin etoburlar takımından bir hayvan. Dağlık ve ormanlık yerlerde yaşar. Kurt boyunda bir hayvandır. Çoklukla sürüler halinde ve geceleri dolaşırlar. Bağırmaları çirkindir. Leşlerle ve büyük hayvanların artığı yiyeceklerle geçinirler. Burunları çok iyi koku aldığından, leşlerin yerlerini kolayca bulurlar. Çizgili ve benekli olmak üzere çeşitleri vardır. ... Devamı »»»

SİNCAP « Hayvanlar

Kemirgen memelilerden bir hayvan.Ağaçlarda yaşar, çoklukla meyve ile geçinir. Uzun ve büyük kuyruklu, küçük ve çevik bir hayvandır. Kış yiyeceklerini yazdan bir yere gömer, kışı yuvalarında geçirir. ... Devamı »»»

SİVRİSİNEK « Hayvanlar

Çiftkanatlılardan uçucu bir böcek. Başta sıcak bölgeler olmak üzere yeryüzünün hemen her yerinde bulunur. Özellikle sulak ve bataklık yerlerde yaşar. Durgun sular, sivrisineklerin üremeleri için en elverişli ortamlardır. Kan emme özellikleri olduğundan insanları daima rahatsız eden hayvancıklardır. Anofel cinsi, sıtma hastalığını bulaştırması bakımından zararı büyük olan bir sivrisinek cinsidir. Sivrisineğin dişileri, yumurtaları durgun suların yüzüne bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular ,bir süre suyun içinde yaşar. Bu sebeple durgun suları ve bataklıkları kurutmak, sivrisinek üremesini, dolayı... Devamı »»»

SOLUCANLAR « Hayvanlar

Çok hücreli hayvanlardan solumlu hayvanların ilk şubesi. Vücutları yumuşak, yassı ya da yuvarlak hayvanlardır. Bir bölümü bütün halinde parçasız bir bölümü parçalı ya da halkadır. Hayvanlarda iki taraflı simetri vardır. Bu şube, vücut yapılarının gelişmelerine göre, üç sınıfa ayrılır : a - Yassı solucanlar, b - Yuvarlak solucanlar, c – Halkalı solucanlar. Yassı solucanlar sınıfı içinde çoklukla asalak halde yaşıyan Tremetodlar, (koyunlarda kelebek hastalığı yaparlar), Sestodlar (barsaklarda yaşayan asalaklardır) yer alır. Yuvarlak solucanlar sınıfında bulunanlar da asalak halde yaşarlar ve ... Devamı »»»

SOLUNGAÇ « Hayvanlar

Balıklarda solunuma yarayan organ. Solungaçlar gırtlak kısmındaki kapaklar arasında yer almış bulunan yay şeklinde iki kemikten meydana gelmiştir. Buna, iki sıra solungaç yaprakları bağlıdır. Solunum olayı da, yaprak şeklindeki bu solungaçlarda meydana gelir. Kara hayvanlarında, havada bulunan oksijeni, kana ulaştırma işini gören akciğerlerin yaptığı işi, deniz hayvanlarında” özellikle balıklarda solungaçlar görürler ve suda bulunan oksijeni alarak, kan damarlarına ulaştırırlar. Kanda birikmiş olan karbondioksiti de suya verirler. Ağızlardan suyu alan balıklar, gırtlak kısmında bulunan solung... Devamı »»»

SÜLÜK « Hayvanlar

Sülükgillerin, durgun ya da hafif akıntılı akarsularla yaşayan örnek hayvanı. Canlıların vücuduna tutunmak ve onların kanlarını emmek suretiyle yaşarlar. Asalak hayvanlardandır. ... Devamı »»»

SÜLÜN « Hayvanlar

Tavukgillerden, kuyruğu uzun, eti lezzetli bir kuş. Genel olarak tarlalarda yaşarlar. Meyve ve tanelerle beslenirler. Otuza yakın türü vardır. ... Devamı »»»

SÜNGERLER « Hayvanlar

Vücutları içten dar ve uzun kanalcıklardan ibaret olan, dıştan bu kanalcıkların açıldığı deliklerle kaplı bulunan ,denizlerde ve çoğu taşlara tutunmuş halde yaşayan ilkel hayvanlar takımı. Bu takımın örnek hayvanı olan sünger, çok gözenekli, esnek ve suyu çeken bir özelliğe sahip olduğu için, ıslak yerleri silmek ya da kirli yerleri ıslatıp temizlemek için kullanılır. ... Devamı »»»

TAVŞAN « Hayvanlar

Kemirgen memelilerden bir hayvan .Kulakları uzun, ön ayakları arka ayaklarından kısa, çak hızlı koşan, ürkek bir hayvandır. Eti lezzetlidir. Bir kır hayvanıdır ve kedi büyüklüğündedir. Avcıların, en çok avladıkları hayvanlardan biridir. ... Devamı »»»

TAVUK « Hayvanlar

Kümes hayvanlarından bir kuş. Tavukgillerin örnek hayvanıdır. Kümeslerde beslenir. Eti için beslendiği gibi, yumurtası için de beslenir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrusuna “civciv”, daha büyüğüne “piliç”, erkeğine “horoz” adı verilir. Pek çok cinsleri vardır.... Devamı »»»

TAVUS « Hayvanlar

Tavukgillerden bir kuş. Güzel ve renk renk tüylü, uzun kuyruklu keskin bağırışlı, çirkin ayaklı, birçok ülkelerde süs kuşu olarak beslenen bir kuştur. Boynu uzun, başı küçük ve sorguçludur. Bütün güzelliği, renk renk olan kuyruğundadır. Bu kuyruğunun açılmış şekli ile heybetli bir görünüş arz eder. ... Devamı »»»

TİLKİ « Hayvanlar

Memelilerin etoburlar takımının köpekgiller familyasından bir hayvan. Burnu sivri, kuyruğu çok uzun ve tüylü, kümeslere zarar veren, tavuk gibi evcil hayvanlarla geçinen bir hayvandır. İri bir köpek büyüklüğündedir. Derisi, kadınlar tarafından atkı gibi kullanılır, bu bakımdan makbul bir hayvandır. Hayvanlar arasında kurnaz olarak tanındığından, çeşitli hayvan masallarının başlıca kahramanlarından biri olmuştur. ... Devamı »»»

TİMSAH « Hayvanlar

Sürüngenlerden bir hayvan. Sıcak bölgelerin akarsularında yaşar. İri bir hayvandır. Kalın ve kabuksu bir derisi, uzun kuyruğu vardır. Kertenkelenin çok iri bir benzeridir. Sıcak ülkelerde, avlanmak ya da çeşitli maksatlarla akarsu boylarında dolaşan insanlar için, büyük tehlikeler meydana getiren bir hayvandır. ... Devamı »»»

TURNA « Hayvanlar

Bataklık ve sulak yerlerde yaşayan bir kuş. Bacağı, boynu, kanatları, gagası oldukça uzundur. Böcek, sümüklü böcek, kurbağa ile geçinir. Dünyaya yayılmış olan on iki türü vardır. Bataklıklardan hoşlanır, büyük sürüler halinde gezerler, kışları güneye göç ederler. ... Devamı »»»

VİZON « Hayvanlar

Gelincikgillerden Avrupa ve Amerika'da yaşayan memeli ve etobur bir hayvan. Kürkü pek makbuldür. Tenha yerlerde yaşar, avladığı şeylerle beslenir. Balıkları yakalamak için iyi yüzer. Pek kuşkulu olduğu için avcıyı uzaktan seçer. Bu sebeple yakalanması pek güçtür. ... Devamı »»»

YENGEÇ « Hayvanlar

Kabuklulardan bir hayvan. Birinci ayak çifti, kıskaç şeklini almıştır. Beyaz eti için avlanır. Istakoz’dan küçük bir deniz hayvanıdır. ... Devamı »»»

YILAN « Hayvanlar

Sürüngenlerden ayaksız ,ince ve uzun olan hayvanların genel adı. Boyları 7-8 santimetreden 8-9 metre arasında olara cinsleri vardır. Ayakları olmadığı için kıvrılarak ilerlerler. Bu yürüme, karınlarında bulunan geniş pullar aracılığı ile olur.İskelet sisteminde ayak, kalça köprücük ve göğüs kemiği bulunmaz. Yılanlar bu sebeple kendilerinden çok büyük hayvanları bile kolayca yutarlar. Yılanlar, kurbağa, civciv gibi hayvanları avlayarak geçinir. Vücudun üzerindeki kabuklar, yılda bir defa olmak üzere değişir. Buna “yılanın deri değiştirmesi” denir.Çoğalmaları yumurta iledir. Kışın soğuklar ... Devamı »»»

ZEBRA « Hayvanlar

Yaban eşek türü. Attan küçük, derisi koyu sarı ya da siyah renklidir. Ancak tüylerin üzerinde yukardan aşağıya siyah yol şeritleri vardır. Afrika’nın geniş otluklarında yaşayan bir hayvandır. Kalabalık sürüler halinde gezerler ve ot yiyerek beslenirler. Koşuları hızlıdır, yırtıcı hayvanlardan kolayca kaçabilirler. ... Devamı »»»

ZÜRAFA « Hayvanlar

Geviş getiren memelilerden Afrika’da yaşayan hayvan. Karada yaşayan hayvanların en yükseğidir, özellikle bacakları ve boynu çok uzundur. Başının yerden yüksekliği 5 - 6 metredir. Koşusu çok hızlıdır. Yiyeceğini yükseklerde bulunan ağaç yaprakları ve çeşitli meyvelerden sağlar. Derisinin rengi sarıdır ve beneklerle doludur. Bulunduğu yerlere uyan bir rengi vardır. ... Devamı »»»Nicknizi Yazip:
nedirkimdir | turkchat | ask sevgi | hikayeler | hikaye | Sohbet | mIRc | turkchat sohbet | mirc yukle | Sohpet | Cet | Sohbet | Sozler | Chat | Saglik |